Displaying items by tag: Afrikaans

Deur: Benito Trollip & Risha Lötter

Onlangs moes een van ons voorberei vir ʼn aanbieding oor Afrikaans en of die taal voorsiening daarvoor maak om oor genderdiversiteit te praat. Die kort en die lank daarvan is dat dit wel in Afrikaans moontlik is om oor gender te praat; die vestiging of bewustheid van die woordeskat is net nog nie so ver gevorder onder alle gebruikers van Afrikaans nie. En vestiging van woordeskat en betekenis is belangrik, aangesien dit hoofsaaklik van volgehoue gebruik afhanklik is.

Die proses om vir hierdie aanbieding voor te berei, het ons aan die groter idee van hoe om oor enige iets te praat sonder dat jy oor die woordeskat daaroor beskik, laat dink. Word dit nie later makliker om net ’n tema te vermy of net oor te skakel na ʼn taal soos Engels wanneer jy nie in jou eie taal oor iets kan praat nie? Dit is nie te vergesog om skakels te maak tussen die begrip van onderwerpe of temas binne ʼn sekere gemeenskap en die gebrek of teenwoordigheid van die nodige woordeskat nie. Met ander woorde, die afwesigheid van ’n tipe woordeskat spreek boekdele oor daardie gemeenskap (of eerder dele van die gemeenskap) se vertroudheid en gemak met die onderwerp.

Published in Blogs
Thursday, 23 July 2020 11:23

Taal in die tyd van die Afstandskepper

Author: Benito Trollip (SADiLaR Afrikaans Researcher)

Short summary and English title:

Language in the time of a distance creator

In today’s blog the importance and value of language in our current circumstances is discussed. The dual nature of language as a conveyer of information and a medium of encouragement form the basis of the discussion.

Ons leef tans in ʼn wêreld waaraan ons so in die bou daarvan gewoond moet raak. In ʼn tyd waarin mense min keuses het en hierdie keuses onder druk moet uitoefen. Baie mense moet deesdae meer gereeld (en uit noodsaak) aanlyn met mekaar kommunikeer. Videovergaderings en langer e-poskorrespondensies is aan die orde van die dag. Taal en die oordeelkundige (en vir sommige die ‘korrekte’) gebruik daarvan word deesdae al hoe belangriker. Ons moet leer hoe om in ons nuwe wêreld oor ons nuwe wêreld te praat.

Die vraag oor ‘korrekte’ taalgebruik is ʼn maalkolk waaruit ʼn mens nie vinnig ontsnap as jy eers daarin vasgevang is nie. Om dit te illustreer, kan ʼn mens kyk na gesprekke oor die koronavirus en verwante sake. Iets wat my opgeval  het, is die gebruik van en debat rondom verskillende Afrikaanse weergawes van (state of) lockdown. Dit is verstaanbaar, aangesien die taalgebruik wat na hierdie virus verwys so akkuraat as moontlik behoort te wees om vir mense die korrekte inligting oor te dra. In hierdie opsig het die gepastheid van alternatiewe soos inperkingstyd / staat van inperking / grendeltyd al heelwat gesprekke tussen mense ontlok. Uiteindelik kom jou keuse van alternatief neer op enige keuse wat jy in die algemeen sou maak – jou persoonlike voorkeur en gesonde oordeel. Solank mense verstaan wat jy probeer sê, wat meer het jy nodig? Dit is nie ʼn streng taalkundige maatstaf om net op persoonlike voorkeur staat te maak nie, maar dis ʼn dapper nuwe wêreld en dalk word persoonlike voorkeur (sonder die benadeling van ʼn ander) al hoe belangriker.

Published in Blogs
Monday, 20 July 2020 06:24

SADiLaR Team: Afrikaans Researcher

Author: Mieke Hofmeyr

Benito Trollip is the SADiLaR reseacher in the field of the Afrikaans language. When it comes to research he is especially interested in the ways in which meaning is constructed in language.

“I tend to focus on compounds and other word-forming processes and the way people choose to combine form and meaning. There are endless possibilities when it comes to constructing meaning and language is a literal house of abundance when it comes to these possibilities,” says Mr Trollip.

He is also interested in legal aspects of research with regards to intellectual property rights, ownership and the distribution of data. As a SADiLaR researcher, Mr Trollip is always busy discovering new ways to bring language and the digital age together. At the current moment he is finalising a dataset and article on denominal adjectives in Afrikaans, of which eend-agtig 'duck-like' is an example. He has also worked with a graphic designer colleague of his on a short video on intensified adjectives in Afrikaans, of which hond-warm literally 'dog hot > piping hot' is one.

Published in Blogs

Author: Benito Trollip (SADiLaR Afrikaans researcher)

Short summary and English title:

A video series on intensified adjectives in Afrikaans

In this blog a video series on intensified adjectives in Afrikaans is introduced. Interesting questions about these words are raised, including but not limited to who decides when a compound becomes and intensified adjective and where do these intensified adjectives originate from? The motivation for the videos is given, as well as the disclaimer that the content of the videos is not intended to say what is right and wrong or to change school curricula. The reader is urged to think about the questions raised in the videos as it highlights the complexities of intensified adjectives in Afrikaans.

Published in Blogs